Impressum

IVKOVIĆ SZR
Samostalna zanatska radnja za proizvodnju veziva,
rafije i užadi od polipropilena.

Adresa:
selo Togočevce
16232 Bošnjace
Srbija

tel: +381 (0)16 855502
tel/fax: +381 (0)16 856402
e-mail: office@bindegarn.rs

Matični broj: 64085352
PIB: 109310318

Tekući računi: 
205-0000000227867-46 
205-0071000506391-65 
205-0000000247681-65

Ivković SZR ne pruzima odgovornost za aktuelnost, ispravnost, postpunost ili kvalitet pruženih informacija. Odgovornost autora koja se odnosi na štetu bilo koje vrste nastale usled upotrebe, izostavljanja ili netačnih informacija je isključena.

Za direktne ili indirektne linkove na druge web stranice („hiperveze“) koje se se nalaze izvan nadležnosti autora, odgovornost će stupiti na snagu samo ako je autor svestan sadržaja a nije tehnički sprećio pristup sadržajima. Na buduće oblikovanje sadržaja autor nema uticaj. Za ilegalne, netačne ili nepotpune sadržaje, za štete nastale korišćenjem ili nekorišćenjem tih informacija odgovoran je provajder za odgovarajuću web stranicu a ne onaj koji je povezan sa ovim stranicama.

Autorsko pravo: Copyright (c) 2018 BINDEGARN.RS - Ivković SZR  – Sva prava zadržana. Photos: PIXABAY - pixabay.com